Is een ooglidcorrectie wat voor mij?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun oogleden te laten corrigeren. Waar er voorheen nog een taboe lag op het operatief laten corrigeren van je lichaam, is dat tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Zelfs de man weet zijn weg naar de plastisch chirurg steeds vaker te vinden. 

Een van de meest uitgevoerde behandelingen is de ooglidcorrectie. Voorheen was een ooglidcorrectie vooral een medische behandeling. De behandeling werd vooral uitgevoerd bij mensen die nauwelijks nog iets konden zien doordat hun oogleden bijna volledig over hun pupillen hingen of zij zware hoofdpijn kregen aan het einde van de dag. Als je zoveel hinder ondervindt van je hangende oogleden, kan je een ooglidcorrectie zelfs vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

Anno 2017 is het grootste deel van de ooglidcorrecties puur cosmetisch. De steeds populairder wordende behandeling is dan ook een relatief simpele ingreep waarmee je er gemakkelijk en snel weer een paar jaar jonger uitziet. Een puur cosmetische ingreep wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Ooglidcorrectie kosten lopen per kliniek sterk uiteen. De prijs zegt in het geval van plastische chirurgie niet zo veel. Een duurdere kliniek is niet beter dan een goedkopere. Het prijsverschil zit hem namelijk meer in de panden, de salarissen van de directie en de marketing dan in de kwaliteit van de behandeling. Let er wel op dat je voor een kliniek kiest waarbij je behandeld wordt door een echte plastisch chirurg, dat is een beschermde titel. Er zijn namelijk klinieken waar je wordt behandeld door een huisarts of cosmetisch arts. Als er een complicatie optreedt, zijn zij in de meeste gevallen niet capabel genoeg om deze op te lossen.