Vastgoed kan langer behouden worden d.m.v. onderhoud.

Tegenwoordig lijkt het wel een nieuwe trend, namelijk dat
gebouwen of winkelpanden leeg blijven staan nadat de vorige bewoner of eigenaar
uit het pand is vertrokken. Echter zou dit nog niet zo erg zijn als er
vervolgens niks nieuws gebouwd zou worden en iedereen gewoon een huis zou
hebben. Vandaag de dag is echter het tegenovergestelde aan de hand. Er worden
namelijk veel nieuwbouw- en VINEX wijken gebouwd, terwijl de andere, vaak
historische panden, leeg blijven staan en er genoeg mensen zijn die nog een
huis willen bemachtigen. Zodoende raken deze oudere panden juist in verval en
zullen zij uiteindelijk verdwijnen, net als de natuur die verdwijnt door de
bouw van deze nieuwbouwwijken. De realiteit is echter dat de panden in de
meeste gevallen nog steeds prima gebruikt kunnen worden als een woning,
winkelpand, bedrijfspand of zelfs als een school of kinderopvang. Indien men de
panden simpelweg (goed) onderhoudt, dan wordt hun levensduur aanzienlijk
verbeterd. Echter wordt er in de meeste gevallen pas onderhoud gepleegd als het
eigenlijk al te laat is en bepaalde aspecten/ bouwdelen van de constructie
kapot zijn of zodanig beschadigd dat zij moeilijk meer te behouden zijn. De
meeste voornaamste redenen dat dit onderhoud vaak pas te laat gepleegd wordt,
komt meestal door het feit dat het hun nooit verteld is, dat zij hier niks
vanaf wisten, belang niet genoeg benadrukt is en dat zij door het bomen het bos
niet meer zien (waardoor zij het vaak uitstellen). Indien u besluit om uw woning
of pand te gaan onderhouden dan is het zeer raadzaam om een specialist in te
schakelen. De specialist kan namelijk niet alleen een meerjarenonderhoudsplan opstellen, maar ook een conditiemeting van het pand
uitvoeren, waardoor u als eigenaar precies weet waar u aan toe bent en hoe uw
pand erop dat moment voor staat. Het komt er uiteindelijk op neer dat vastgoedonderhoud van groot belang is voor een veilig pand/ huis en
voor de levensduur hiervan.